Lidmaatschap

 

Hoe wordt men tuinder bij tuinvereniging Cronesteyn?

 

Om in aanmerking te komen voor een tuin bij tuinvereniging Cronesteyn dient u ingeschreven te staan bij tuinvereniging Cronesteyn als kandidaat-lid. Pas wanneer u een tuin hebt aanvaard, wordt u volwaardig lid.

Tuinieren is voor velen een plezierige hobby. Om dit op een volkstuinpark te doen maakt het speciaal omdat uw tuin een onderdeel is van een groter geheel en op een volkstuinpark vinden vaak veel activiteiten plaats.

 

Tuinvereniging Cronesteyn is een echte vrijwilligersorganisatie; dat wil zeggen dat niemand in dienst is en dus geen salaris ontvangt.

 

We doen bijna alles zelf zodat we de kosten laag kunnen houden. Dit brengt wel met zich mee dat van de leden (tuinders) veel inzet wordt verwacht. Niet alleen met betrekking tot hun eigen tuin, maar ook voor het vervullen van werkbeurten en overige werkzaamheden. Voor veel leden is dit vanzelfsprekend, maar anderen moeten hier soms nadrukkelijk en bij herhaling op worden gewezen. Uiteraard willen wij onze hobby volkstuinieren graag met u delen,  maar wij willen u wel vooraf op enkele belangrijke punten wijzen.

‘Bezint eer gij begint’

 

Belangrijke informatie voordat u zich gaat inschrijven als kandidaat-lid bij tuinvereniging Cronesteyn

 

Als kandidaat-lid is het belangrijk dat u zich goed laat informeren. Wij willen u vooraf wijzen op de volgende aspecten:

*  U dient zich niet verkijken op het vele werk wat het hebben van een volkstuin met zich meebrengt. Zowel de tuin als het tuinhuis vragen jaarlijks nogal wat uren aan onderhoud. U komt, zeker in het begin, snel op een gemiddelde van 10 à 12 uur per week.

*  Daarnaast moet er jaarlijks 6 à 10 uur algemeen onderhoud worden verricht. Deze werkzaamheden vinden doorgaans plaats op de zaterdagochtenden en vallen onder de verantwoordelijkheid van de TuinControleCommissie (TCC). Deze werkbeurten zijn verplicht voor alle (nieuwe) tuinders.

*  Een volkstuinpark is een echte vrijwilligersorganisatie en kan alleen maar op de huidige wijze bestaan wanneer de leden zich beschikbaar stellen voor het doen van extra werkzaamheden. Van de leden wordt deze extra inzet nadrukkelijk gevraagd. Met alleen de werkbeurten bent u er dus niet!

*  Binnen een organisatie gelden regels. Bij tuinvereniging Cronesteyn gelden er ook regels (spelregels) waar u zich aan moet houden.

*  Alleen wanneer u bij tuinvereniging Cronesteyn bent ingeschreven, kunt u op een vrijgekomen tuin bij tuinvereniging Cronesteyn reageren.

*  Het goed rekening houden met deze belangrijke aspecten voorkomt teleurstelling bij zowel de aspirant als bij de leden van tuinvereniging Cronesteyn.

Inschrijven als kandidaat-lid

 

Kandidaat-leden kunnen zich elke bestuursspreekuur in laten schrijven in de bestuurskamer van tuinvereniging Cronesteyn.

 

Het bestuur heeft dan spreekuur ( zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur). Bij inschrijving dient u het inschrijfformulier dat u op deze pagina kunt downloaden ingevuld mee te nemen, samen met een geldig legitimatie bewijs. Verder moet u ingeschreven staan in de gemeente Leiden, komt u van buiten Leiden kunt u helaas niet ingeschreven worden. De inschrijfkosten bedragen € 15,=. Zolang u als kandidaat-lid staat ingeschreven zijn deze kosten jaarlijks.

 

Tuinvereniging Cronesteyn, Boerenpad 1, 2322 LA Leiden. 
Telefoon: 071-5803309. Bereikbaar tijdens het spreekuur op zaterdag, check de agenda voor de juiste data. E-mail: