Commissies

 

In de volgende commissies zijn onze tuinders werkzaam. Zij doen dit vrijwillig en met veel plezier. Vele handen maken licht werk!! Wilt u deze teams komen versterken? Laat het ons dan weten via ituinverenigingcronesteyn@gmail.com of loop binnen op ons bestuur spreekuur.
Voor activiteiten, georganiseerd door de commissies: raadpleeg de Agenda

 

Bouwcommissie

elke zaterdag aanwezig van 09:30 t/m 10:30 uur

 

Inkoop

tuinverenigingcronesteyn@gmail.com

het winkeltje is open op zaterdag ochtend in het seizoen van 10:00 uur tot 11:00 uur. Op woensdagavond (in het hoogseizoen) is het winkeltje ook open tussen 19:00  en 20:00 uur

 

Tuincafe

Kantinecommissie

 

Werkbeurten commissie

Kijk op het werkbeurten rooster wanneer u aan de beurt bent om de werkbeurt te doen.

 

Onderhoudcommissie 

 

Ontspanningscommissie

Voor activiteiten van de ontspanningscommissie, raadpleeg de Agenda!

 

Redactie Blog "de nieuwe Croniek " en het prikbord

 

 

 

 

Tucht- /geschillencommisie

Commissie Natuurlijk Tuinieren

Onze tuinvereniging ligt aan de rand van de stad, buiten in de polder tussen de koeien, schapen en paarden. In de zomer tuinieren, leven buiten de drukte van de stad en omringd door de natuur willen wij natuurlijk allemaal nog lang blijven doen. Bovendien zijn we niet alleen de groep van heel veel individuele tuinleden maar ook onze directe familie en vrienden tuinieren lekker mee en genieten van deze rust en de natuur. Daarnaast genieten we ook van het onderlinge sociale contact op de tuin en alle leuke activiteiten die we samendoen. Naast de menselijke bewoners wonen er in onze tuinen ook een leger aan insecten, gevleugeld, kruipend, onder en boven de grond, kleine zoogdieren zoals muizen, egels en niet te vergeten, mollen.
Het polderpark waar onze tuinvereniging naast ligt, is een zeer afwisselend landschap, met weilanden, bosschages maar ook natte gebieden en sloten. Die afwisseling zorgt ervoor dat verschillende soorten vogels het gebied weten te vinden en zich er thuis voelen. De uil, het ijsvogeltje maar ook de bonte en de groene specht, zijn soorten die regelmatig te zien zijn en sommige soorten broeden in het gebied. De ooievaar laat zich regelmatig bewonderen en plevieren zoeken gedreven naar voedsel aan de waterkant. Ook roofvogels laten zo hun sporen achter in het gebied. Het kan zo maar gebeuren dat er op een verborgen plekje een pakketje veren en een karkas van een vogel te zien is.

 

Sporen die veel zeggen over de natuur en de natuurwaarden van het gebied. Naast de voelbare oase van rust op het tuincomplex is het dus ook een levendige bedoening, zeker voor degenen die daar oog voor hebben!


Natuurlijk tuinieren op Cronesteyn

 

Om de oprukkende stad buiten de deur te houden en nog lang te kunnen genieten van deze oase van rust is het belangrijk om in harmonie met de natuur te leven. Natuurlijk tuinieren geeft ons de mogelijkheid om zowel bezig te zijn met onze hobby tuinieren maar ook tegelijkertijd een goede leefomgeving te creëren voor een diversiteit aan planten, insecten, zoogdieren, en vogels. Vogels zingen en scharrelen in de tuin en maken onderling ruzie en zitten elkaar achterna. Vlinders geven je het zomerse gevoel. Bijtjes, steeds schaarser, kunnen bij ons nog ruim terecht voor nectar in onze bloemen en zijn daarmee ook kruisbestuivers van de gewassen, fruitbomen, groenten etc... Eenden en zwanen komen af en toe aan wal om voedsel te zoeken.

 

Tuinvereniging Cronesteyn heeft er daarom voor gekozen om volgens de principes van natuurlijk tuinieren te werken. Het betekent dus dat terwijl we onze tuinen netjes bijhouden, we ook rekening moeten houden met de andere dierlijke bewoners. We creëren daarmee plekken om het ook onze dierlijke medebewoners zo aangenaam mogelijk te maken en ze zo een kans te geven om zich voort te planten en comfortabel te leven. Belangrijk voor de toekomst want zonder de diversiteit van flora en fauna, de bloemen, insecten en andere diertjes zoals egels, padden, vogels en insecten, is er geen biologisch evenwicht mogelijk. Onze tuinen kunnen dus een mooie bufferzone zijn rond de stad waar deze medebewoners en een diversiteit aan planten zich kunnen thuis voelen.

De commissie natuurlijk Tuinieren zet zich in om het natuurlijk tuinieren op Cronesteyn te stimuleren. Kom ons helpen! Stuur een mailtje om je aan te melden naar:

tuinverenigingcronesteyn@gmail.com

 Tuincontrole commissie

Waterleidingcommissie
Water wordt zaterdag 30 maart aangesloten. mits het weer het toelaat.

 

 

Tuinvereniging Cronesteyn, Boerenpad 1, 2322 LA Leiden. 
Telefoon: 071-5803309. Bereikbaar tijdens het spreekuur op zaterdag, check de agenda voor de juiste data. E-mail: tuinverenigingcronesteyn@gmail.com