Spreekuur bestuur

Bestuursspreekuur TV Cronesteyn 2018

 

Zaterdagspreekuur:       even weken: 10.00-12.00  tenzij anders aangegeven in de Agenda

Avondspreekuur:           woensdag oneven weken: 19.00-20.00

15 December 2018
22 December 2018Copyright © 2018. All Rights Reserved.